۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

سکوت ماشاهراهی از کلمات است
سکوت ما
سکون انگشت‌های نازکمان
و نگاهمان
که از پس سبزینه‌ی گیاه
نجوای خاطره‌ای را 
می‌شنود.

بفرست به تلگرام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر